ЕТ "ТЕРЗ"
       9000 Варна ,  Западна Промишлена Зона   
       Тел: (052) 511-815 
       Тел/Факс: (052) 511-817